Rybářský řád - Stará pískovna

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pískovny Roudnice – Stará pískovna

1. Každá udice může mít pouze jeden návazec s komerčně vyráběným jednoháčkem bez protihrotu (pouze háčky ze silného drátu max velikosti 6. Zákaz používání háčků typu longshank).

2. Při lovu na položenou vyžadujeme použití bezpečnostní montáže (dovoluje rybě snadně se zbavit olova po přetržení vlasce).

3. Lov ryb a jejich vnadění smí být prováděno pouze pomocí boilie, pelet a vařeného partiklu.

4. Zavážení nástrahy a návnady není povoleno.  

5. Označování krmného místa není povoleno.

6. Rozdělávat oheň je povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech.

7. Je zakázáno používat pletené kmenové nebo odhozové šňůry. 

8. Povolenka není přenosná na druhou osobu.

9. Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek pod ryby velikosti alespoň (50×110cm) a podběráku s rameny šíře minimálně 100cm.

10. Lovící je povinen na lovném místě udržovat pořádek a čistotu. Přivezené odpadky je nutné odvézt a náležitě zlikvidovat (kontejner v areálu pískovny).

11. Ryby se musejí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpátky do vody.

12. Je zakázáno ponechávat ryby v saku, vezírku apod.

13. Je zakázáno poškozovat okolní porosty.

14. Na revíru je zakázáno lovit mimo vyhrazená místa.

15. Focení ryby mimo vodu je povoleno pouze nad podložkou a to ve dřepu či v pokleku. Ryba nesmí při manipulaci na břehu „oschnout“. Je nutné ji v dostatečné míře polévat vodou z předem připraveného vědra. 

16. Lov ryb smí být prováděn pouze z rezervačních míst. Neplatí pro držitele ročních povolenek, kteří jsou umisťování mimo rezervační místa po předchozí domluvě se správcem pískovny. 

Další ustanovení

Sportovní rybolov a pobyt na revíru Roudnice je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky (i za rodinné příslušníky, domácí mazlíčky apod.). Pobyt nelovících u vody je zpoplatněn dle ceníku. S ohledem na okolní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu.

V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů.

Vyhrazujeme si právo na případné změny v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na pískovně Roudnice.

Komerční sdělení
Úvodní slovo správce

Vítejte na webu kaskády pískoven u obce Roudnice v Královehradeckém kraji. Na tomto místě jsme připravili stručnou prezentaci našeho projektu privátních uměle vytvořených vodních děl na kterých je provozován sportovní rybolov.

Při plánování koncepce jednotlivých lokalit jsme využili vlastních zkušeností z rybolovu. Zavádíme opatření a služby, které nám při našich výpravách na jiných vodách chybějí.

V neposlední řadě si vážíme zpětné vazby našich zákazníků. Jejich podměty jsou často impulsem pro drobné úpravy či vylepšení stávájícího zázemí a služeb.

Děkujeme za Vaši neutuchající přízeň.

 

Ondřej Bárta
(správce revíru, ideologický tvůrce a koordinátor projektu)

Spolupracujeme