Stará pískovna - Kaskády privátních pískoven u obce Roudnice v Královehradeckém kraji.

Základní myšlenka

barta

Stará pískovna je z celé místní kaskády nejstarším jezerem. Od doby započetí těžby již uteklo více než 50 let. Po dlouhou dobu byla pískovna využívána rybářským svazem. Od roku 2007 přešel výkon rybářského práva pod společnost Těžební písková s.r.o. Revír je od té doby pravidelně zarybňovám převážně většími rybami. V současné době je zde možné ulovit kapry atakující váhovou hranici až 28kg. Někteří jedinci kapra dosahují ročních váhových přírůstků až 1kg. Chytáme výhradně způsobem lovu chyť a pusť. Váhový průměr kaprů se tedy rok od roku zvyšuje. Dnes je již celkem problém narazit na revíru na kapra lehčího než 7kg. Mimo kaprů jsou na revíru také trofejní amuři, štiky, candáti, okouni, líni, sumci, cejni a jeseteři. Jezero je zaměřeno na komfort rybářů, který se snažíme rok od roku neustále zvyšovat.

Ondřej Bárta

(správce revíru, ideologický tvůrce a koordinátor projektu)

Orientační mapa staré pískovny

starapiskovnamapa

Vybrané úlovky ze staré pískovny
Etický kodex rybáře

1. U vody dodržujte prosím od 22:00 noční klid. 

2.  Omezte cestování autem okolo revíru.

3.  Uklízejte si výkaly po svých čtyřnohých miláčcích a nenechávejte je ničit okolní porosty či hrabat díry apod.

4.  Zasekávat rybu není nutné. Stačí přizvednout prut.  

5.  Zdolávání ryby není závod. Lepší povolená brzda. Snižuje to míru poškození ryby.

6.  Rybu v podložce polévejte vodou. Dopřejete tak dalším rybářům radost ze zdravé ryby.

7. Neváhejte prosím při sledování porušování řádu druhých zavolat porybného. 

Spolupracujeme